Ballfangernett

 

Om våre ballfangernett liten størrelse.

På en full 11'er bane er normal størrelse 40 x 5 meter nett, men man har alle muligheter til å tilpasse størrelsen på ballfangernettet selv. Man kan bruke finmasket nett (45 mm), eller så bruker man store masker (100 til 120 mm). Fordelen med finmasket nett er at det er vanskelig, eller umulig for barn å klatre i dette. Bakdelen er at det koster mer, og er mer utsatt for vind. Når man skal planlegge ballfangernettet er det viktig å tenke på fargen på nettet. Det minst synlige er svart, men grønn er også en populær farge.


Test oss - du vil ikke bli skuffet